Alakonnu järv (Kuajärv, Alakonu järv, Alakunnu järv, Jussi järv)

Pindala: 4,5ha
Kaldajoone pikkus: 829m
Veevahetus: 1 korda aastas
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.7155556
Long: 26.4736111

Alakonnu järv, ka Kuajärv, Alakonu järv, Alakunnu järv, Jussi järv

Võrumaal Antsla vallas Mähkli küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 4,5 ha, pikkus 260 m, laius 230 m, kaldajoone pikkus 829 m, suurim sügavus 2,5 m, keskmine sügavus 1,6 m

Pehme- ja tumedaveeline; segatoiteline

Koiva vesikond – Mustjõe alamvesikond

Registrikood: VEE2135400

Lüllemäelt 7 km idakagu pool asuv 4,4 ha suurune järveke, mille suurim sügavus on 4,5 m (sellest vett ainult 3,5 m). Järveümbritsevad valdavalt metsased künkad, mis tõusevad kõrgemale lõuna pool. Kõikjalt piirab vett võsatunud õõtsikuline kallas; põhja katab muda.

Vett toob järve suvel kuivav kraavike. Väljavoolukraav viib Ähijärve. Vesi on termiliselt kihistumata, helepruun, keskmiselt läbipaistev (2,0 m). Talviti jääb järv ummuksile, ka suvel kaob hapnik 2,0-2,5 m sügavusel.

Taimestikku oli 1974. a. keskmisel hulgal, liike aga palju (26), teiste hulgas ka haruldast tömbilehist penikeelt. Järve kaldavööndis leidus rohkesti sootigusid, ujus massiliselt kalamaime, nähti hobukaane. Ilmselt leidub järves rohkesti kalade toitu, nagu kinnitab särgede ja teiste kalade rasvasus. Praegu olevat järves peamiselt suuri kokri, ka suuri ahvenaid ja hauge.

Võib näha ondatra tegutsemise jälgi. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/