Alajõgi

Alajõgi
 
Jõgi Ida-Viru maakonnas: alguse saab Kõnnu Pikkjärvest Ongassaare küla lähedal ja suubub Peipsi järve Alajõe külas. Jõe pikkus on 29 km, valgala 150 km2.