Alajõe vald

Alajõe vald, 
Vald Ida-Viru maakonna lõunaosas, ulatub piki Peipsi põhjarannikut Uuskülast Narva jõe lähteni. Rööbiti rannikuga kulgevad metsaga kaetud luiteahelikud, neist põhja poole jääb soostunud tasandik. Suur osa valla elanikest on peipsivenelased.
Külad Alajõe, Karjamaa, Katase, Remniku, Smolnitsa, Uusküla, Vasknarva. Vaatamisväärsuseks tänavkülad, mis erinevad tavapärastest eesti küladest tunduvalt – reas asuvad majad on orienteeritud viiluotsaga tänava poole. Alajõel ja Vasknarvas asuvad õigeusu kirikud, Vasknarvas 14-16. sajandist pärineva ordulinnuse varemed. Valla keskuseks on Alajõe küla, mis asub 44 km kaugusel Jõhvist.
Tähtsamad ettevõtted: OÜ Peipus, OÜ Peipus Grupp (kalandus), OÜ Villa Marika ja AS N&V (turism).
Vasknarvas asub paadisadam. Vallas on 3 kauplust (Alajõe, Vasknarva).
www.alajoew.ee , www.virumaa.ee/alajoe