Alajärv (Väimela Alajärv, Väike Väimela järv, Ala-Väimela järv, Väimela Väikejärv)

Pindala: 7,4ha
Kaldajoone pikkus: 1816m
Keskmine sügavus: 1.00m
Maksimaalne sügavus: 2.00m
Veevahetuse skaala: tugev (> 4 kuni 10)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.8905556
Long: 27.02

Alajärv (Väimela Alajärv), ka Väike Väimela järv, Ala-Väimela järv, Väimela Väikejärv

Võrumaal Võru vallas Väimela aleviku juures asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Järvest voolab läbi Väiso kraav

Veepeegel 7,4 ha, pikkus 760 m, laius 130 m, kaldajoone pikkus 1816 m, suurim sügavus 2,5 m, keskmine sügavus 1,6 m

Vesi keskmise karedusega; rohketoiteline; suurtaimerikas

Ida-Eesti vesikond – Peipsi alamvesikond

Registrikood: VEE2125400

 Foto Vaido Otsar

Väimela Alajärv on Väimela asundusest vahetult lääne pool olevast Mäejärvest kagus. Loode-kagu suunas piklik orujärv. Ta absoluutne kõrgus on 72,1 m, pindala 7,8 ha, suurim sügavus 2,5 m (keskmine sügavus 1,6 m). Järve kirdepoolne kallas on kõrgem ja seal asub looduskaitse alla kuuluv Väimela park; pargi taga tehnikumi majandushooned. Edelakaldal leidub metsa, mujal on põllud ja niidud. Järve kaldad on enamasti mudased, pargi kohal paiguti liivased. Põhi on väga mudane (mudakihi paksus on K. Veberi andmeil järves 18 m, seni teadaolevalt Eestis maksimaalne).

Läbivoolujärv. Kollase värvusega vesi oli 1958. a. vähe läbipaistev (1,0 m). Vesi seguneb ja soojeneb hästi.

Taimestik on rikkalik. Zooplanktonit leidub järves rohkesti.

Nähtavasti tänu ühendusele Mäejärvega on järv üsna kalarikas. Olevat särge, ahvenat, haugi, latikat, kiiska, linaskit, kokre (olevat kuni 2 kg raskuseid ja 37 cm pikkuseid isendeid), roosärge, viidikat, turba, lutsu, rünti, angerjat ja koha.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Linask, haug, särg, latikas, koha, ahven, koger, harvemini karpkala. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/