Alajärv (Saaluse Alajärv, Saaluse järv, Kõverjärv, Veskijärv)

Pindala: 6,3ha
Kaldajoone pikkus: 1234m
Keskmine sügavus: 2.00m
Maksimaalne sügavus: 8.00m
Veevahetuse skaala: keskmine (> 2 kuni 4)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.7466667
Long: 27.1113889

Alajärv (Saaluse Alajärv), ka Saaluse järv, Kõverjärv, Veskijärv

Võrumaal Haanja Vallas Uue-Saaluse küla juures asuv avalik järv

Veepeegel 6,3 ha, pikkus 380 m, laius 210 m, kaldajoone pikkus 1234 m, suurim sügavus 8,8 m, keskmine sügavus 2,9 m; valgala 11 km2

Ida-Eesti vesikond – Peipsi alamvesikond

Registrikood: VEE2143600

Saaluse Alajärv asub Uue-Saaluse asunduses, Kavadi järvest allpool tammi. Tema pindala on 4,2 ha, suurim sügavus kuni 8,8 (9,2 m), keskmine sügavus 2,9 m. Järv on ida-lääne suunas väljaveninud kolmnurkse kujuga. Teda ümbritseb kultuurmaastik. Järve kaldad on üsna järsud, osalt liivakad, paiguti mudased; põhi on sügavamal enamasti mudane, põhjakalda lähedal ka liivane. Sügavus on vahelduv: kahe sügavama ala vahele jääb mudane kõrgendik, nn. Mudasaar, mis on kaetud taimedega ja ulatub kuival ajal veest välja.

Alajärv on keskmise läbivooluga - sissevool Kavadi järvest, väljavool kiirevoolulise Iskna (Holsta) oja kaudu Noodasjärve ja sealt Iskna jõe kaudu Võhandusse.

Ehkki järves on keskmine sügavus väike, esineb sügavates kohtades selge temperatuuri- ja hapnikukihistus. Järve hele-kollakasroheline kuni kollane vesi on väga läbipaistev (3,9-4,8 m). 

Alajärv on taimestikurikas, liike keskmiselt 19. Ujulehtedega taimestikus, eriti tammipoolses otsas, domineerivad väike vesiroos ja väike vesikupp. Järves leidub palju haruldast ujuvat jõgitakjat. Fütoplanktonist on järv vaene.

Alajärve kalastik on üsna rikkalik. Saadakse ahvenat, haugi, särge, latikat, linaskit, kokre, nurgu, roosaärge, kiiska ja lutsu.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/