Akali

Akali,

neoliitikumi ja varase metalliaja (III-I a-tuh ek) küttijate ja kalastajate asulakoht Emajõe suudmealal Kalli (Akali) jõe kaldal, lameda kühmu jalamil.

Allikas: EE