Aju- ja pagunähtus

aju- ja pagunähtus 


Tuulte ja ebaühtlase õhurõhu mõjul toimuv veemasside ümberpaigutumine, mille tagajärjel veekogu (mere, järve, veehoidla) tuulealuses osas vee tase langeb (paguvesi), tuulepealses osas tõuseb (ajuvesi). 

Eesti rannikul on ajunähtus ja pagunähtus põhjustanud veetaseme tõusu Soome lahes kuni 2,9 m, Pärnu lahes kuni 3,2 m. 

Ajunähtustega kaasneb veetemperatuuri vertikaaljaotuse ebaühtlustumine; sügavamate veekihtide temperatuuri tõus ja termokliini kadumine soojal aastaajal. 

Allikad: 
ENE
Mereleksikon

Vaata lisaks:

Loevesi