Sinejärv (Ainja Sinejärv)

Sinejärv, ka Ainja Sinejärv

Viljandimaal, Karksi vallas, Ainja ning Äriküla küla juures asuv avalik järv

Pindala 1,9 ha, keskmine sügavus 7 m, kaldajoone pikkus 654 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6436974  58°3'49" N 
595503  25°37'5" E 

Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Väga kareda veega suurtaimerikas järv
Registri kood VEE2099120

Sinejärv on salapärane allikajärv, mis paikneb Ainja järvest paar kilomeetrit kagu pool. Muiste olevat siin olnud ohverdamiskoht. Järv on väike, selgeveeline, 150 m pikk ja 40 m lai, teda ümbritsevad mäed. Vesi paistab eriti sinine allikaaukudes. 
Siit saab alguse Saviaru jõgi, mis voolab läbi Ainja järve ja suubub Õisu järve. / Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad: 
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/