Ainja järv (Ainejärv, Aine paisjärv, Ainja paisjärv)

Ainja järv, ka Ainejärv, Aine paisjärv, Ainja paisjärv

Viljandimaal, Karksi vallas, Ainja küla juures asuv paisjärv

Pindala 232,5 ha, keskmine sügavus 1,7 m, suurim sügavus 2,3 m, pikkus 1 200 m, laius 250 m, maht 331,8 tuh m3, kaldajoone pikkus 3 975 m
Valgala pindala 15,5 km2, veevahetus 12 korda aastas

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6438376  58°4'35" N 
594657  25°36'15" E 

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Väga kareda veega järv, kalgiveeline ja segatoiteline
Registri kood VEE2099110

1952. a. rajatud tehisjärv paikneb 19. sajandi algul eksisteerinud ja 1855 a. suurvee ajal tühjaks jooksnud veskijärve kohal. Sügavus valdavalt 1-2 m. Kaldad tõusevad laugjalt ning on kaetud peamiselt metsaga, vähem põldudega. Perv on valdavalt kõva, järve loodenurka paisu lähedale on moodustunud hea liivane supluskoht.

Järve läbib Sinejärvest tulev Savioru jõgi. Vesi on põhjani segunev ja soojenev, roheka tooniga helepruun, vähe läbipaistev (1,2 m).

Taimestikku oli 1973 a. üsna rohkesti, liike samuti (21 liiki).

Kaladest esinevad järves ahven, haug, särg ja koger.

Järv on sobiv õngespordiks ja suplemiseks. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, harvemini koha, koger, latikas linask, angerjas. Autoga juurdepääs hea, kuid kaldalt püügikohti vähe. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad: 
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Hotmedia.ee