Aidu järv (Loodi Suurjärv)

Aidu järv, ka  Loodi Suurjärv

Viljandimaal, Paistu vallas, Aidu ja Sultsi küla juures asuv avalik järv

Pindala 5,9 ha, pikkus 540 m, laius 130 m, kaldajoone pikkus 1 227 m 

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6456835  58°14'31" N 
594325  25°36'22" E 


Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
Rohketoiteline järv
Registri kood VEE2090600

Aidu järv (Loodi Suurjärv) asub Viljandi maakonnas Paistust umbes 4 km edela pool. Järv on tänasel päeval tugevasti soostunud. Läänekaldal kasvab mets, idakaldal on karjamaad ja põllud. Suuremat osa järve piirab õõtsik. Järv on küllaltki sügav (kuni 10 m), sügavaim on järv põhjaosas.

Läbivoolujärv, kuhu lõunaotsast suubub oja, põhjakaldalt väljuv oja viib vee Raudna jõkke. Vesi on hele ja selge.

Taimestik on järves üsna rohke, kalastik võrdlemisi liigirikas. Liikidest on esindatud ahven, särg, haug, latikas, linask ja viidikas. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, linask, latikas. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad: 
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Hotmedia.ee