ahasvähilisedahasvähilised (Leptostraca),

meres elutsevate vähkide selts ülemvähkide alamklassist; 8 liiki, pikkus 1-4 cm. Kõik ahasvähilised peale planktilise eluviisiga suure ebaahasvähi (Nebaliopsis typica) on põhjaloomad ja toituvad mudaosakestest; nad ajavad jalgadega muda põhjast hõljuma ja kurnavad seda. Läänemeres neid vee vähese soolsuse pärast ei ole.

Allikas: ENE