Agali järv (Akkali järv, Akali järv, Mäksa järv)

Agali järv, ka Akkali järv, Akali järv, Mäksa järv


Tartumaal, Mäksa vallas, Mäksa ja Sarakuste külade juures asuv avalik järv.
 
Pindala 12,7 ha, keskmine sügavus 5,8 m, suurim sügavus 19,5 m, pikkus 690 m, laius 230 m, kaldajoone pikkus 1 732 m. Valgala pindala 1,1 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6473434  58°22'0" N 
673390  26°57'49" E 


Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Keskmise veekaredusega kihistunud järv, kalgiveeline ja rohketoiteline
Registri kood VEE2084700

Mäksalt 1 km edelas asuv 13,0 ha suurne ja 19,5 m sügavune orujärv (keskmine sügavus 5,81 m). Sügavaim koht on järve põhjaotsas, veidi lähemal läänekaldale. Agali järv asub vanas Emajõkke suubuvas mattunud orus, jõest 1 km lõuna pool. Järve, eriti tema põhjaosa, ümbritseb põllustatud kultuurmaastik. Ida- ja läänekallas on kõrge, viimane on metsasem. Kaldavööde on paiguti kõva ja liivane, paiguti pehme ja mudane. Sügavamal on põhi üsna mudane.

Praktiliselt umbjärv, kuhu lõunast voolab sisse paar kraavi; nõrk väljavool on Emajõkke. Ilmselt on järves ka rohkesti allikaid. Rohekaskollane vesi on keskmise läbipaistvusega (2,3 m) ja tugevasti kihistunud.

Kunagine hea vähijärv. 

Agali on hea kalajärv liigirikka kalastikuga, kuhu kuuluvad särg, ahven, haug, latikas, linask, kiisk, koger, roosärg, luts, säinas, angerjas.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Suhteliselt pehmete kallastega järves esinevad särg, ahven, haug, latikas, linask, kiisk, roosärg, luts, säinas, angerjas. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:  
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Hotmedia.ee