aerutamine

aerutamine, ka  s õ u d m i n e


Veesõidukiga sõitmine aerude abil. Tavatähenduses ei ole aerutamisel ja sõudmisel vahet, kuid spordialadena eristatakse neid teineteisest.

Aerutamine on spordiala, kus võisteldakse sõidukiiruses tullideta süstadel (kahelabaline aer) ja kanuudel (ühelabaline aer); hõlmab ka süsta- ja kanuuslaalomit.
Aerutamise loojaks peetakse 1980. a. süsta leiutanud inglise advokaati John MacGregorit, kes rajas 1866. aastal Kuningliku Aerutamisklubi. Esimesed võistlused peeti 1869 Inglismaal süstadega, esimesed EM-võistlused 1933 ja OM kavas on aerutamine olnud alates 1936. aastast.

Sõudmine on spordiala, kus avaveekogudel võistlemiseks kasutatakse tullidega paate.
Sõudmine kuulus juba muinas-Kreeka spordikultuuri juurde ja keskajal Itaalias korraldati sõudmisregatte. 
Akadeemiline sõudmine on tunduvalt noorem. Kuigi Thamesi jõel korraldati 1715. aastal ühepaatide võistlus, tuleb sõudespordi harrastamise alguseks pidada 19. sajandit. 1811. aastal peeti Etonis varaseim teada olev kahepaatide võistlus. 1818. aastal asutati esimene sõudeklubi Leander Rowing Club (tänaseni Suurbritannia tähtsaim sõudeklubi).
1929. aastal pandi alus Oxfordi ja Cambridge´i üliõpilaste sõudevõistlustele, 1939. aastal Henley regatile.