Aerjalgsed

Aerjalgsed(Maxillopodaehk Copepodoidea), vähkide klassi (või alamhõimkonna) alamklass (või klass) – süstemaatikas puudub ühtne, lõplik arusaamine vähkide taksonoomist. Aerjalgsete alamklassi kohta on väidetud ka seda, et sellesse on paigutatud seltse, mida mujale pole mõistetud panna – alamklass pole fülogeneetiliselt pädev. Ühine on see, et liikidel on hästi arenenud alalõuad, millega kurnatakse veest toiduosakesi ja nad arenevad keerulise moondega. Aerjalgseid elutseb peaaegu kogu maailmas, igasugustes veekogudes.

 

Alamklass (klass) jaguneb 5 seltsiks (alamklassiks):

 huulvähilised (Mystacocarida)

aerjalalised (Copepoda)

 lõpushännalised (Branchiura)

 avarkojalised (Ascothoracida)

 vääneljalalised (Cirripedia).

Võimalik (ja uuem) on käsitlus, mille puhul aerjalgsete klassi kuulub 6 alamklassi - huulvähilised (Mystacocarida),aerjalalised (Copepoda),lõpushännalised (Branchiura),Thecostraca,Tantulocaridaja Pentastomida, mis jagunevad 12 seltsiks ja umbes 107 sugukonnaks.

 

 

Allikad:ENE, zbi.ee, Wikipedia