aerjalalised (kopepoodid)

Aerjalalised, kopepoodid (Copepoda),


väikeste, enamasti mikroskoopiliste vähkide selts; üle 2000 liigi.


Aerjalalisi leidub meres ja enamikus magevee elupaikades. Paljud aerjalalised on planktilise eluviisiga, suurem osa on bentilised. Magevees on tuntuimad sõudik (Cyclops) ja aerik (Diaptomus). Esineb ka parasiitseid liike, kes nugivad kaladel ja veeloomadel. Mitu aerjalalist on parasiitusside (ka laiussi) vaheperemeesteks. Peamiselt karpkalaliste lõpustel parasiteeriv naar (Ergasilus) võib kalamajandeis suretada kalu hulganisti.


Planktilised aerjalalised on zooplanktoni oluline rühm, nad on toiduks kaladele (sh kalamaimudele), kiusvaaladele, merelindudele ning teistele lülijalgsetele. Nad on tähtsad globaalökoloogias ja süsinikuringes. Aerjalaliste kogumike järgi otsitakse planktontoiduliste kalade, nt heeringate parvi. Mõnede allikate kohaselt on aerjalaliste biomass kõige suurem loomne biomass.

Aerjalaliste alamklassi kuuluvad seltsid:

·                    Calanoida(hormikulised)

·                    Cyclopoida(sõudikulised)

·                    Gellyelloida 

·                    Harpacticoida(rullikulised)

·                    Misophrioida 

·                    Monstrilloida 

·                    Mormonilloida 

·                    Platycopioida 

·                    Poecilostomatoida 

·                    Siphonostomatoida 

Allikad: Wikipeedia; ENE