aer

aer


Puidust, metallist, fiiberklaasist, süsinikust vms valmistatud vahend veesõidukiga liikumiseks või selle roolimiseks inimjõul. Aer koosneb üldjoontes aeruvarrest ja aerulabast: need võivad olla samast materjalist (nt puust) ja valmistatud monoliitsena (ühes tükis), või ka erinevad (nt metallist vars ja plastist laba) ning olla lahtivõetavad.

Kuju ja sõudmisviisi järgi eristatakse tullidele toetuvaid ühelabalisi aere ühelt või mõlemalt pardalt sõudmiseks, kahelabalisi aere (süstadel) ning tullikasutuseta ühelabalisi aere ehk mõlasid (kanuudel, haabjatel). Tulli kasutamise puhul võib aer olla tulliga ühendatud püsivalt või olla tullist välja võetav. Viimasel juhul on aeruvarre osaks tihti tõlv – aeruvarre jämedam ja raskem osa, mis aitab sõudmisel fikseerida aeru asendit ning ka tasakaalustab aeru.
Aerude labad võivad olla erineva kujuga, olenedes veesõiduki ülesannetest: labade kujul on oluline osa võistlussõudmise juures.
 
Ahtrile toetuvat ühelabalist aeru kasutatakse roolimiseks või eripäraseks sõudmiseks – prikkamiseks. Vanasti kasutati ka suuremate laevade roolimiseks rooliaeru, mis kinnitati ahtrist vaadates paremasse pardasse: sellest pärineb paremarda nimetamine tüürpoordiks.