absoluutne pikkus

absoluutne pikkus,

kala üldpikkus (TL), mis mõõdetakse ninamiku tipust sabauime pikema hõlma lõpust algava ja keha keskteljega risti oleva jooneni. Eestis on tähistusena kasutusel suurtäht L, eristamaks absoluutset pikkust sellest pikkusest, mille puhul kala mõõdetakse ninamiku tipus sabauime alguseni ja on tähistatud väiketähega l.