Aastejärv (Aastajärv)

Aastejärv, ka Aastajärv

Saaremaal Undva küla juures asuv avalik järv

Veepeegli pindala 10,6 ha, saarte pindala 0,3 ha, pindala kokku 10,9 ha, suurim sügavus 1 m, pikkus 500 m, laius 300 m, kaldajoone pikkus 1 731 m
Valgala pindala – 0,4 km2

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6486980  58°30'22" N 
379369  21°55'48" E 

Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
Registri kood VEE2060200

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/