Aasa paisjärv

Aasa paisjärv

Pärnumaal, Sauga vallas, Räägu küla juures asuv avalik paisjärv

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6481271  58°28'13" N 
532449  24°33'21" E 

Koiva Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pindala 6,7 ha, pindala kokku 6,7 ha, maht 112,4 tuh m3, kaldajoone pikkus 5 414 m
Valgala pindala 42 km2

Registri kood VEE2073010

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Hotmedia.ee