Aardla järv (Ardla järv)

Aardla järv, ka Ardla järv

Tartumaal Aardla ja Reola küla juures asuv avalik järv

Pindala 39,1 ha, keskmine sügavus 2 m, suurim sügavus 4 m, pikkus 740 m, laius 330 m, kaldajoone pikkus 3 349 m
Valgala pindala 285 km2 ning veevahetus 247 korda aastas

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6467225  58°18'56" N 
661384  26°45'15" E 


Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Makrofüüdijärv e. suurtaimerikas järv

Registri kood VEE2084600

Väljavooluga. 
Aardla järve botaanilis-ornitoloogiline kaitseala. Kinnikasvav järv.

Suhteliselt mudane veekogu. Esinevad särg, ahven, haug, linask, koger, hõbekoger, harvemini latikas, nurg, roosärg. /Õngitsemine. Tln., 2003/

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/