Watsoni karbik (Cyprinion watsoni)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna karbikute perekonnast; vt Karbikud

Vaata lisaks:

Karbikud (Cyprinion)