Borneo saleparrak (Leptobarbus hosii)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna saleparraklaste alamsugukonna saleparrakate perekonnast; vt Saleparrakad

Vaata lisaks:

Saleparrakad (Leptobarbus)