Amatlani juriiria (Yuriria amatlana)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna teiblaste alamsugukonna juriiriate perekonnast; vt Juriiriad

Vaata lisaks:

Juriiriad (Yuriria)