Kalade anatoomia

Ihtüoloogia haru, mis uurib kalade kehaehitust ja nende siseorganeid; mõiste kattub suurel määral kalade morfoloogia mõistega. Kalade anatoomiat saab vastandada kalade füsioloogiale, mis uurib kala erinevate organite toimimist ja koostööd elusas kalas.

Kui varasemalt tugines kalade süstemaatika tavavahenditega mõõdetavatele või loendatavatele anatoomilistele (morfoloogilistele) tunnustele, siis pärast geeniuuringute kasutusele võtmist formeeriti ümber ka kalade taksonoomia. Fülogeneetikat võib küll põhimõtteliselt pidada anatoomia edasiarenduseks selle mikrobioloogilises mõõtmes, kuid traditsioonilisel hoitakse neid mõsteid siiski lahus.

Kalade anatoomia jaguneb kõige tavapärasemas pildis kõhrkalade anatoomiaks ja luukalade anatoomiaks.

Vaata lisaks:

Kõhrkalad (Chondrichthyes)
Luukalad (Osteichthyes)
Ihtüoloogia