Kala pikkus

Luukalade pikkuse tähistamisel on kasutusel 3 erinevat pikkusmõõtu.

L või TL – täispikkus ehk üldpikkus ehk absoluutne pikkus: kaugus kala ninamiku tipust (suletud suuga) kuni sabauime (normaalsel kujul) pikema hõlma lõpu ristjooneni keha pikitelje suhtes. Tähistus L on kasutusel eestikeelsetes andmestikes (venekeelse kalateaduse eeskujul), tähistust TL (inglise total lenght) kasutatakse rahvusvaheliselt.

l või SL – tavapikkus ehk standardpikkus ehk kala keha pikkus ilma sabauimeta: kaugus kala ninamiku tipust (suletud suuga) kuni soomuskatte lõpuni (sabauime keskmiste kiirte aluseni). Tähistus l on kasutusel eestikeelsetes andmestikes (venekeelse kalateaduse eeskujul), tähistust SL (inglise standard lenght) kasutatakse rahvusvaheliselt.

ls võiFL – smitti pikkus ehk vahepikkus ehk kahvelpikkus: kaugus kala ninamiku tipust (suletud suuga) kuni sabauime keskmiste, lühikeste kiirte lõpuni (kasutatakse peamiselt lõhilaste ja heeringlaste mõõtmisel). Tähistus ls on kasutusel eestikeelsetes andmestikes (venekeelse kalateaduse eeskujul), tähistust FL (inglise fork lenght) kasutatakse rahvusvaheliselt.


Kui kala pikkusele ei ole mõõtmisviisi tähist lisatud, eeldatakse vaikimisi, et tegemist on kala tavapikkusega (l või SL). Andmestikes võib kala pikkuse juures olla ka tähis NG (inglise not given), millega märgitakse ära, et mõõtmisviis on teadmata.

Jaanuar, 2020

Vaata lisaks:

Ihtüoloogia