Vöödiline ebaharjus (Aplochiton zebra)

Kalaliik galaksiliste seltsi galakslaste sugukonna ebaharjuste perekonnast; vt Ebaharjused

Vaata lisaks:

Ebaharjused (Aplochiton)