Suurnuudlikud (Protosalanx)

Suurnuudlikud (Protosalanx), kiiruimsete luukalade perekond tindiliste (Osmeriformes) seltsi lapšaakalalaste (Salangidae) sugukonnast. Hiina, Korea ja Vietnami vetes. Äriline väljapüük ja vesiviljelus (Hiina), kasutatakse toidukalana. Eksporditakse ka Lõuna-Euroopasse.

Keha läbipaistev, soomuseid vähe. Toituvad peamiselt zooplanktonist, suuremad isendid ka pisikaladest (sh liigikaaslastest).

Perekonnas on 2 liiki (FishBase, 2019):

Protosalanx chinensis (Basilewsky, 1855) – hiina suurnuudlik. Korea, Hiina, Vietnam. Mageveeline, demersaalne. Parasvöötmeline. Pikkus kuni 17 cm (TL). Ohustatus määramata.Protosalanx hyalocranius (J. F. Abbott, 1901) (Clearhead icefish) – klaaspea-suurnuudlik. Korea ja Hiina mõõdukalt soojades vetes, samuti Vietnamis. Mere-, riim- ja mageveeline, demersaalne, anadroomne, parasvöötmeline. Peamiselt rannavees. Rändab rannikumerest kudema jõgede suudmealadele. Mõni magevette asustatud populatsioon on seal ka mageveelise eluga kohanenud (nt Dianchi järves). Pikkus kuni 22,5 cm (SL), tavapikkus 9 cm. Ohustatus määramata. Äriline väljapüük. Vesiviljelus: nt 2007. a ligi 17 000 tonni (Hiina).Detsember, 2019

Hotmedia.ee