Kaljumäestiku rullsiig (Prosopium williamsoni)

Kalaliik lõheliste seltsi lõhilaste sugukonna siiglaste alamsugukonna rullsiigade perekonnast: vt Rullsiiad

Vaata lisaks:

Rullsiiad (Prosopium)