Zürichi siig (Coregonus zuerichensis)

Kalaliik lõheliste seltsi lõhilaste sugukonna siigade perekonnast; vt Siiad 2

Vaata lisaks:

Siiad 2 (Coregonus)