Ülemsanaga aafrikaparrak (Enteromius parajae)

Kalaliik karpkalaliste seltsi karplaste sugukonna päriskarpkalalaste alamsugukonna aafrikaparrakate perekonnast; vt Aafrikaparrakad 2