Makedoonia vimb (Vimba melanops)

Makedoonia vimb (Vimba melanops), kiiruimne luukala karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi karplaste (Cyprinidae) sugukonna teiblaste (Leuciscinae) alamsugukonna vimbade perekonnast. Eristamine vimmast (Vimba vimba) võib olla küsitav. Inglise macedonian vimba, malamida; saksa Schiedling; kreeka malamida

Euraasia: Egeuse mere vesikonna põhjaosas Maritza jõgikonnast Piniose jõgikonnani (Türgi, Kreeka, Bulgaaria, Makedoonia). Jõgedes, ojades, järvedes. Mage- ja riimveeline, demersaalne, parasvöötmeline. Pikkus kuni 32 cm. Toitub selgrootuist ja taimedest. Liiki ohustab elupaikade kadumine, samuti kalapüük.

 

 

September, 2019

Vaata lisaks:

Vimmad (Vimba)