Eesaasia kuldhink (Sabanejewia aurata)

Eesaasia kuldhink, ka eesaasia hink (Sabanejewia aurata, sün. Cobitis aurata), kalaliik karpkalaliste (Cypriniformes) seltsi hinklaste (Cobitidae) sugukonna kuldhinkude perekonnast. Inglise golden spined loach, goldside loach; saksa Gold-Steinbeißer; soome kultanuoliainen; vene переднеазиатская щиповказолотистая щиповка

Varasemalt eristati 6 alamliiki: nüüd on vaadeldakse balkani kuldhinku, põhja-kuldhinku, bulgaaria kuldhinku ja kubani kuldhinku iseseisvate liikidena ning eesaasia kuldhink jaguneb kaheks alamliigiks – araali kuldhink (S. a. aralensis) ja kuldhink (S. a. Aurata), kuid mõnedes käsitlustes on ka nende kahe alamliigi eristamisest loobutud. Seetõttu on erinev ka leviala piiritlus: mõnes käsitluses (biotopfish.com) on selleks Aasovi vesikond ja Kaukaasia jõed, teisal (FishBase) on selleks Doonau vesikond, Musta merre suubuva Kamtšija jõe vesikond, Egeuse merre suubuvad jõed, Doni ülemjooks, Kubani jõgi, Kura, Araks, Sefid Rud (Iraan, voolab Kaspiasse), Tejen ja Murgab (Afganistaan, Turkmeenia). 

Jõgede kiirema vooluga kesk- ja ülemjooksudel, eelistab kivist või liivast-kivist põhja.


Mageveeline, demersaalne. Pikkus kuni 14 cm. Kehal kuldne varjund, kehalaigud natuke ähmaste piirjoontega, suguküpsel isasel keha eespool seljauime laienenud. Silma all oga. Hoidub rühmadesse. Aktiivne hämaruses ja öösel. Toitub põhja-selgrootuist. Kudemine maist juulini, marja heidab kividele ja taimedele. Seisund: pole ohustatud.

September, 2019