Paljashink Paralepidocephalus translucens

Kalaliik karpkalaliste seltsi hinklaste sugukonna paljashinkude perekonnast; vt Paljashingud

Vaata lisaks:

Paljashingud (Paralepidocephalus)