Kuhl, Heinrich

Kuhl, Heinrich (17. IX 1797 – 14. IX 1821), saksa loodusteadlane, zooloog. Õppis Heidelbergi ja Groningeni ülikoolides, avaldas üliõpilasene uurimused nahkhiirtest ja papagoidest. Groningeni ülikoolis tutvus ja sõbrunes Johan Coenrad van Hasseltiga (1797 – 1823), kellega koos suunduti 1920. a Hollandi valitsuse poolt rahastatud uurimisekspeditsioonile Ida-Indiasse Hollandi poolt koloniseeritud Sunda saartele. Laevareisi ajal peatuti ja uuriti loodust Madeiral, Kaplinnas ja Kookosesaartel, 1820 detsembris jõuti Jaava saarele. Sealt leitava uurimismaterjali hulk oli sedavõrd suur, et selle üksikasjalikum läbitöötamine otsustati jätta ajale, mil jõutakse tagasi Euroopasse. Jaaval haigestus Kuhl hepatiiti ja suri; kahe aasta pärast suri ka Hasselt. Jaava saarelt koguti ja toimetati Leideni loodusmuuseumisse 95 liiki imetaja 200 luustikku ja 200 nahka; 2000 linnunäidist, 1400 kalanäidist (420 liiki), 300 kahepaiksete ja roomajate näidist (90 liiki), rohkelt putukate ja limuste näidiseid.


Kuhli nimega on seotud mitmed looma- ja taimeliigid. Kalade seast on Kuhli nimega seotud perekond läikahvenad (Kuhlia), sugukond läikahvenlased (Kuhliidae), sinitäpp-maskrai (Neotrygon kuhlii), lühiuim-merisarvik (Mobula kuhlii), kuhli ogasilm (Pangio kuhlii), kuhli punapuuk (Pontintus kuhlii).

September, 2019

Vaata lisaks:

Ihtüoloogia ajalugu
Kuhli punapuuk (Pontinus kuhlii)
Kuhli ogasilm (Pangio kuhlii)