Keskvietnami hink (Cobitis longitaeniatus)

Kalaliik karpkalaliste seltsi hinklaste sugukonna hinkude perekonnast; vt Hingud

Vaata lisaks:

Hingud (Cobitis)