Poise

Poise, peamiselt bentofaagiliste (põhjatoiduliste) kalade suu ümbruses paiknev nahajätke, kala meeleelund, mis sisaldab palju ülitundlikke rakke ning talitleb peamiselt kompimis- ja maitsmiselundina. Kalal võib olla 1 või mitu poiset, mõnedel liikidel on neid üle kümne. Poised võivad paikneda lõua all, suunurkades, lõua kohal, sõõrmete juures ja ka mujal kala peas. Kala poise sisaldab reeglina lihaseid, mistõttu kala saab seda juhitult liigutada, kuid mõnede kalaliikide puhul on poises ja kõhr-või luutoes.

Poiseid esineb mitmetel karpkalalistel, sägalastel, tuurlastel, tursklastel, ent ka näiteks osadel haidel.

Poiste olemasolu, arvukus, suurus ja paiknemine on ka morfoloogiliseks tunnuseks, mida kasutatakse kalaliikide eristamisel ja kirjeldamisel. Eestikeelsetes kalanimedes viitab vahel ka liiginimi poisete olemasolule antud kalade puhul, nt poisur-haberünt, poisur-mägihink, poisurmarinka jms; samuti viitavad poiste olemasolule sõnaühendid pard- või habe- (nt pardkala, habehai).


Lutsul on kummagi ninasõõrme juures üks lühike poise ja lõua 
all pikk poise


Vingerjal on 5 paari poiseid: üks paar suunurkades, 
kaks paari ninamiku tipul, kaks paari alalõualPoised mandariin-poisurogahail

August, 2018