Tiheokis-süvarai (Bathyraja multispinis)

Kõhrkala railiste seltsi üksuimrailaste sugukonna süvaraide perekonnast; vt Süvaraid (Bathyraja) 2