Uraal (emalaev)

Uraal, Eesti sõjajärgse ookeanikalanduse esimene baaslaev; 2550 brt, L 94,7 ja B 13,5 m. Vedas peamiselt Tallinnast Atlandi ookeani püügipiirkondadesse kalalaevadele tünne, soola, provianti, magedat vett, kütust jms. Sadamasse tõi merelt peamiselt soolaheeringat. Õliküttel töötavate masinatega aurik valmis 1957 Poolas puitlastilaevana ja oli ehituselt baaslaevaks ebasobiv. (suured luugid, kitsas tekk, mistõttu jäi vähe ruumi kalalasti vastuvõtuks ja püügilaevade varustamiseks; vähene mageveevaru), kuid meeskonna pingsa töö tulemusena suudeti siiski teenindada Eesti heeringalaevastikku. 1969 anti „Uraal“ NSV Liidu Kaug-Ida kalalaevastikku. Vt ka „Ukraina“. Mereleksikon, 1996

Vaata lisaks:

Ukraina (baaslaev)
Emalaev