Täpik-haugasrai (Aetobatus narinari)

Vt Haugasraid

Vaata lisaks:

Haugasraid (Aetobatus)