Tääv

Tääv, ka vannas (hollandi steven, rootsi stäv): 1. paadi kiilu jätk, mille külge kinnituvad küljelaudade otsad. Nimetuses tehakse vahet esitäävi (murdeti keulpuu, käilpuu, peavannas) ja tagatäävi (murdeti pärapuu, toho) vahel. Algselt oli esitääv kiiluga ühes tükis olev juur ja ka tagatääv enamasti kiilule kinnitatud juurpuu, hiljem hakati täävi kiilule tappima. - 2. kiilu tugevdatud jätk laeva otstes. Püstiste või kaldus täävide külge kinnituvad mõlema parda välisplaadistus (-plangutus), pardastringerid, tekid ja vöörikniid, moodustades laeva vööri- ja ahtriteraviku.Mereleksikon, 1996

Ahtritääv puudub peegelahtriga laevadel. Täävid puuduvad kiiluta lamedapõhjalistel laevadel.

Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Paadiehitus
Ahtertääv