Tõusikvool

Tõusikvool, ka upvelling,uhkvool, vee kerkimine sügavamtest kihtidest pindmistesse. Harilikult kaasneb tõusikvoolu tekkega veepinna temperatuuri järsk langus. Rannikumeredes põhjustavad tõusikvoolu maatuuled. Tõusikvoolud kannavad biogeene sügavamatest veekihtidest pindmistesse, valgustatud veekihtidesse põhjustades bioloogilise produktiivsuse suurenemise. Mereleksikon, 1996

Vt ka süvaveekerge.

Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Süvaveekerge