Kurss

Kurss (ladina cursus 'jooks, liikumine', 'mereretk'), ka koos: 1) laeva liikumise suund; 2) horisontaalnurk meridiaani tasandi ja laeva pikitasandi vahel, mida mõõdetakse kraadides meridiaani põhjasuunast laeva liikumise suunani päripäeva (0 kuni 360º), olenevalt horisondi jagamise süsteemist võib kurssi mõõta ka rumbides. Kurssi nimetatakse tõeliseks kursiks, kui seda mõõdetakse tõelisest (geograafilisest) meridiaanist, ja magnetkursiks, kui seda mõõdetakse magnetmeridiaanist (maamagnetism). Kaarekodariku N-S suunda nimetatakse kompassimeridiaaniks ja sellest mõõdetud kurssi kompassikursiks, viimase järgi juhitakse laeva. Magnetkompassi tarvitamisel nimetatakse kurssi magnetkompassikursiks, gürokompassi puhul gürokompassikursiks.

Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Navigatsioon
Traavers