Territoriaalmeri

Territoriaalmeri eh kterritoriaalveed, mingi riigi poolt või leppe järgi kindlaks määratud rannaga rööbiti kulgev merevöönd, mis kuulub leppealusele rannariigile, s.t, et riigil on sellele veeterritooriumile suveräänne õigus. Territoriaalmere laius on 1982 määratud ÜRO mereõiguse konventsiooni alusel 12 meremiili. Mõned Aafrika ja Ladina-Ameerika riigid on (peamiselt majanduslikel põhjustel) kehtestanud omatahtsi territoriaalmere piire, mille ulatus on suurem kui 12 meremiili (kuni 200 meremiili). Piki territoriaalmere välispiiri kulgeb riigipiir. Rannariigil on territoriaalvetes kalapüügi, loodusvarade kaevandamise, tehissaarte rajamise jmt ainuõigus. Välisriigi laevadel on territoriaalmerest rahumeelse läbisõidu õigus.

Eesti Vabariigi territoriaalmere ulatus oli alguses 3, alates 1. II 1938 4 meremiili, tänapäeval kuni 12 meremiili. Soome lahes on territoriaalmere laius piiratud nii, et selle välispiir pole lahe keskjoonele lähemal kui 3 meremiili.

Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Meri