Eesti Merekool

Eesti Merekool, 1. V 2014 asutatud mereharidust andev kutseõppeasutus, mida haldab Haridus- ja Teadusministeerium. Paikneb Tallinnas Kopli poolsaare tipus (Kopli t 101), filiaal Tartus (Soola t 5). Põhilised erialad: 500-se ja suurema kogumahutavusega laeva vahitüürimees; 750kW ja suurema peamasinate koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik; siseveelaeva laevajuht; vanemmadrus; laevamotorist; laevaelektrik.


Ajalugu

1. III 1920 avati ametlikult Tallinnas, Endla tänav 19 asuvas majas Tallinna Puutööstuse Õppetöötuba, mis oli Eestis esimeseks poeglaste tööstuskooliks. 1924 sai kool nimeks Riigi Puu- ja Rauatöökool Tallinnas, 1926. nimetati kool Riigi Tööstuskooliks Tallinnas, 1944 nimetati kool ümber Tööstuskooliks nr 1, mille baasettevõtteks määrati Eesti Riiklik Merelaevandus. 1954. aastal määrati kooli baasettevõtteks ENSV Kalatööstuse Ministeerium ja koolis alustati kalalaevastiku töötajate koolitamist. 1957. aastal reorganiseeriti kool Tallinna Tehnikakooliks nr 1, 1962 nimetati Linnakutsekooliks nr 1, 1968 reorganiseeriti Tallinna Kutsekeskkooliks nr 1. 1. I 1992 ühendati Tallinna Kutsekeskkool nr 1 Eesti Merehariduskeskusega ja kool sai nimeks Eesti Merehariduskeskuse Ametikool. Koolis hakati õpetama väikelaevade (kuni 300 brt) juhte, väikelaevade (jõuseadme võimsus kuni 400 kW) mehaanikuid ja külmutusseadmete masiniste. Õppeaeg oli kuni 3,5 aastat. 22. IX 1999 nimetati kool ümber Eesti Mereakadeemia Ametikooliks, 22. X 2001 muudeti kooli nimi Eesti Mereakadeemia Merekooliks. 7. I 2012 muudeti Eesti Mereakadeemia Merekool seoses Eesti Mereakadeemia põhimääruse muutmisega Eesti Mereakadeemia kutseõppeosakonnaks.

Seoses Eesti Mereakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooli liitumisega 2014 tuli luua uus õppeasutus, kuna seadus ei näe ette kutseõppe andmise võimalust ülikoolis. 2014 asutati Haridus- ja Teaduministeeriumi hallatav kutseõppeasutus Eesti Merekool, mille nimekirja kanti Eesti Mereakadeemia kutseõppeosakonna õpilased.

Jaanuar, 2019

Vaata lisaks:

Tallinna Kutsekeskkool nr.1