Tallinna Kalapüüniste Vabrik

Tallinna Kalapüüniste Vabrik, ettevõte, mis moodustati 1940 natsionaliseeritud Eugen Strandeli Tallinna Mehaanilisest Võrguvabrikust (asutatud 1924). Tegutses 1940-41 ja 1945-57 vabrikuna „Püünis“, mille põhiülesanne oli nooda- ja võrgulina kudumine ning püüniste valmistamine. 1958 nimetati ettevõte Tallinna Võrguvabrikuksja temaga liideti Heeringapüügi Valitsuse Kakumäe püünistetöökoda. 1963 nimetati ettevõte Tallinna Kalapüüniste Vabrikuks. 1965 oli kogutoodangu väärtus üle 4 miljoni rubla, töötajaid 212, valmistati 103 t noodalina, 252 traalnoota, 15,5 tuhat võrku ja rakendati 48,5 tuhat triivvõrku. Aastast 1970 oli T. K. V. koondise „Ookean“ („Eesti Kalatööstus“) püünisetsehh. Vabrik rahuldas Eestis kiirelt laienenud kohaliku ja ookeanikalanduse püünistevajaduse, toodangut müüdi ka teistesse liiduvabariikidesse. Mereleksikon, 1966

Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Eesti Kalatööstus
Hotmedia.ee