Harilik saagrai (Pristis pristis)

Harilik saagrai (Pristis pristis), kõhrkala railaadsete (Batoideaklassi saagrailaste (Pristidae) sugukonnast. Inglise common sawfish, largetooth sawfish; saksa Gewöhnliche Sägefisch, Schwerthai, Sägerochen; soome harmaasaharausku; vene европейский пилорыл, обыкновенная пила-рыба. Elutseb Atlandi ja Vaikse ookeani rannavööndis 45° põhjalaiuse ja 17° lõunalaiuse vahel, suudab elada ka riim- ja magevees. On kohatude Amazonase jões 750 km suudmest ülesvoolu. Euroopas leidus Portugali rannikumeres ja Vahemeres, kuid nüüdseks seal hävinud. Lääne-Aafrika ranniku asurkonna seisund on ebaselge. Kala on kantud äärmiselt ohustatud liikide nimekirja.

Pikkus kuni 750 cm, tavapikkus 250 cm, eluiga kuni 30 a. Pikal saagi meenutaval rostrumil paikneb 15-20 hambataolist kida; kasutab ninamikku enesekaitseks, põhjaloomakeste kaevamiseks mudast ja kalaparvede ründamiseks. Toitub kaladest ja merepõhja selgrootutest. Munastsünnitaja, emane toob ilmale 15-20 järglast.

On olnud tööndusliku kalastuse objektiks: liha kasutati toiduks, uimi haiuimesupi jaoks, maksast saadud rasva hinnati rahvameditsiinis, rostrumeid müüdi suveniiridena (hind kuni 1000 USD). Alates 2007. a püüdmine ja kauplemine keelatud. Siiski esineb röövpüüki.


Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Rostrum
Saagrailased (Pristidae)
Hotmedia.ee