Räimepüük

Räimepüük. Räime püütakse aprillist juulini (kevadpüük) ja augustist oktoobrini (sügispüük), vähem talvel jää alt. Kevadräime püütakse ranna lähedalt Pärnu ja Liivi lahes, Väinameres ning Eesti põhjarannikul. Algselt püüti räime peamiselt noodaga, 19. saj II poolest alates suurte räimerüsadega. Sügisräime püüti võrkudega Saaremaa ja Hiiumaa läänerannikul, Soome lahe lõunaranniku idaosas, Liivi lahes, Saaremaa lõunarannikul ja Ruhnu ning Kihnu ümbruses. Talvel püüti põhjarannikul noodaga. Püügiaja järgi on kalurid eristanud räimi järgmiselt: jääräim, jääkala, jää harv räim, kirskala (kirs on kelts), hallakala, hallaräim, kevademereräim, rohuräim, leheräim, õitseräim, õunapuuõieräim, koerputkeräim, kesaräim, rukkiõieräim, rukkiõitseräim, rukkiloomiseräim, suveräim, suvine räim, mareträim (maretapäeva, 13. juuli aegne räim), lauritsakuderäim (lauritsapäeva, 10. augusti aegne räim), rukkiküliräim, sügismereräim, sügiskuderäim (M. Hiiemäe. Kakskümmend kaks kala eesti rahvausundis).

1935 oli räime kogusaak Eestis 9448,5 t, mis moodustas 62,2% merekalade kogutoodangust (31,7% nende rahalisest väärtusest). Enamiku saagist andsid Harju- ja Pärnumaa. 1929 loendati Eestis 24 233 räimevõrku (neist 40,4% Saaremaal) ning 4248 räimemõrda. Enne teist maailmasõda jäid aastasaagid vahemikku 10 000 – 15 000 t. Pärast II maailmasõda hakati räime püüdma peamiselt seisev- ja traalnootadega, vähem mõrdade ja võrkudega, kokku umbes 16 000 – 49 000 t aastas. 21. saj on räimepüük piiratud kvootidega, mille eesmärgiks on kaitsta Läänemere räimevaru. Kvoodid määratakse igaaastaselt uuesti teadusuusringute põhjal, kusjuures riigid on omavahel kvoote ka osaliselt vahetanud, nt on Eesti suurendanud oma räimekvooti lõhepüügikvoodi vastu. 2018. a olid Eesti räimekvoodid: Läänemere avaosas (traalpüük) 25 767 t; Liivi lahes 13 492 t (traalpüük 7 232 t, rannapüük 6 160 t), kokku 39 160.

Harrastuskalastajad kasutavad räimepüügiks räimeõnge.

Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Räimeõng
Kastmõrd
Kakuam
Räimevõrk
Läänemere heeringas ehk räim (Clupea harengus membras)
Räim
Hotmedia.ee