Ristlaine

Ristlaine, veekogudel laine, mille levimise suund on oluliselt erinev tuule suunast. Ristlaine tekib siis, kui tuule suund muutub, laine levimise suund jääb aga esialgu samaks.

Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Veelained