Kolju-taat

Kolju-taat, merehiid või vetevaim eesti rahvausundis, tõenäoliselt seotud Soomes tuntud Koljo (ka koljum, koljoi, koljolainen) nimelise hiiu või suure elukaga. Peaaegu samanimelist hiidu või vetevaimu tuntakse ka mujal: hantidel Kulj, komidel Kul, udmurtidel Kil. M. J. Eisen on järeldanud, et üldtuntud eesti sõna koll on tulenenud samast soome-ugri tüvest. Soomlaste Koljoga võib olla seotud ka Koola poolsaare nimetus.

„Kuusalus Jumida neemel kutsutakse suurt kivivare koljuvareks. Rahvajutu järele tõi muiste üks Kalevi neitsi põlle sees selle kivivare Soomest sinna. Koljuvare tähendab siis umbes sedasama, mis Kalevi vare = hiiuvare.

Kuusalu Virve küla juures hüütakse kõrgemat maanurka Kolju nukaks. Vanasti seisnud seal Kolju kabel, kus Kolju-taadile ohverdati, et see kalasaaki õnnistaks. Kolju-taadist usuti, et ta neid nuhelnud, kes talle ei ohverdanud. Ohvri saaja Kolju-taat sunnib meid selle nime kandjat kõrgemaks olevuseks pidama. Mohni saare ligidal olevat merekohta nimetakse Kolju hauaks. Võimalik, et seda kalaõnnistust andvat Koljut arvati seal hauas asuvat.“ M. J. Eisen. Eesti Mütoloogia I. 1919

Kolju-taadi meeleheaks ja kalaõnneks oli tarvis ohvreid tuua. Nendes kohtades, kus meri kõvasti pulbitses ja vahutas olevat nt saarlased alati viina ja õlut vette valanud. Koljunuki lähedal merel on koht, mis ei jäätu peaaegu kunagi merepõhjast tõusvate (gaasi)mullide tõttu. Sellele paigale on kohalikud elanikud andnud nime Pulliloom. Kohalikus keelepruugis on sõna mull asendatud sõnaga pull, nt öeldakse pulle välja ajama. Sõna teine pool loom ei tähenda aga elusolendit, vaid loomust kalasaagi tähenduses. Tänapäeval võib paiga erakordset saagiandi seletada sellega, et kilu- ja räimeparved kogunesid lahvanduse ümber, kuna seal oli vees rohkem hapnikku kui mujal. Et see ka Kolju-taadi asupaik oli, selles ei kahelnud vanad randlased sugugi: kes muu võis merepõhjas nõnda võimsalt hingata, et meri kunagi ei jäätunud.

Kasutatud: Tõnu Ojap. Salapärane vetevaim Kolju-taat. Eesti loodus 8/2008

Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Koljuots
Koljunukk
Kolju kalakabel
Hotmedia.ee