Rannakabel

Rannakabel, kihelkonna servas paiknevate, kihelkonnakirikust kaugete rannakülade tarbeks (peamiselt meresõitjatele ja kaluritele) rajatud abikirik. Rannakabelid on pühendatud mitmele pühakule (nt Pranglil Pühale Laurentiusele, Loksal Neitsi Maarjale), sest Eestis polnud kindlat eelistust nagu Skandinaaviamaades Püha Olav. Pärimustes on rannakabelite ehitamist seostatud harilikult merehädast pääsemisega ja sel puhul antud tõotusega (nt Prangli, Kalana, Juminda kabelid). Rannakabelitega seostuvad uskumused ja kombetalitused kalaõnne mõjutamiseks (nt Prangli ja Kalana kabelis on hoitud hõbedast vm. Metallist kalakujutisi – votiivkalu). Vanimate kabelite (olid puitehitised) ehitusaeg on teadmata, tõenäoliselt kuulusid nad katoliku aega. Allikate esimesed teated rannakabelite kohta on 17. saj keskelt (Loksa, Juminda, Pihlaspea). Kivist rannakabelid pärinevad valdavalt 19. sajandist. Mereleksikon, 1996

Prangli kirik-kabel 1922. a

Detsember, 2018

Vaata lisaks:

Sant-Andruse kabel (pärimus; Loorits)
Panga kabel (pärimus; Loorits)
Kalana kalakabel
Kolju kalakabel
Kalurite uskumused